Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Katedras mācību spēki nodrošina izglītību pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras līmenī, veic pētījumus un piedalās zinātniskos projektos.

Absolvējot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana", studenti iegūst kvalifikāciju- ainavu arhitekts un profesionālo bakalaura grādu ainavu arhitektūrā ar tiesībām studēt maģistrantūrā.

Studiju laikā studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c..

Mācību spēki sadarbojoties ar pašvaldībām, citām organizācijām un teritoriju īpašniekiem un iesaistoties dažādās radošās aktivitātēs, dod iespēju studentiem gūt pieredzi projektēšanā un iesaistīties projektu izstrādē, piedalīties konkursos, izstādēs, semināros un konferencēs.

Absolventi var strādāt ainavu arhitektūras un arhitektūras birojos, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā.