Pārlekt uz galveno saturu

Tālizpētes, ģeodēzijas un ģeotelpiskie pētījumi

Mērķis ir veikt pētījumus tālizpētes, ģeodēzijas un teritorijas plānošanas jomā, pielietojot mūsdienīgas, inovācijās balstītas tehnoloģijas.

Ņemot vērā pieaugošās prasības pret ģeodēzisko mērījumu rezultātu precizitāti un ticamību, kā arī strauju jauno tehnoloģiju ienākšanu mērniecībā, nepieciešami pētījumi par kalibrēšanas poligoniem, zemes virsmas augstuma izmaiņām, tālizpētes tehnoloģiju pielietojumu, kas atvieglotu un ilgtermiņā ļautu saglabāt precizitāti un kvalitāti mērniecībā. Savukārt teritorijas plānošanas joma ir pasākumu komplekss ilgtspējīgai teritoriju attīstībai, kas pamatojas uz precīziem inženierģeodēzijas mērījumiem infrastruktūras komunikāciju projektu un tematisko un ainavu plānojumu izstrādē.

Prioritārās pētījumu tēmas:

  • Latvijas nivelēšanas pamattīkla novērtējums un pilnveide;
  • Ģeodēzisko instrumentu kalibrēšana;
  • Tālizpētes metožu pielietojuma un rezultātu pētījumi kartogrāfijā, degradēto teritoriju noteikšanā;
  • Inženierzinātnes inovācijās balstīta ainavu plānošana;
  • Teritorijas tematisko plānojumu inženiertehnisko risinājumu iespējas.

Projekti: