Pārlekt uz galveno saturu

Būvkonstrukciju katedra

Būvkonstrukciju katedra

Būvkonstrukciju katedra, realizējot būvju teorijas, būvkonstrukciju un citus saistītos studiju kursus būvniecības un vides un ūdenssaimniecības pamatstudiju un maģistrantūras programmās, kā arī būvzinātnes doktora studiju programmā, dod būtisku ieguldījumu jauno būvinženieru un pētnieku sagatavošanā.

Katedras mācībspēki veic zinātniskos un prakstiskos pētījumus iesaistot maģistrantus un doktorantus, kā arī vecāko kursu pamatstudiju studentus. Mācībspēki sniedz konsultācijas katedrai saistošo būvzinātnes apakšnozaru jautājumos, kā arī veic ekspertīzes.

BŪVKONSTRUKCIJU KATEDRAS DARBINIEKI

Guntis ANDERSONS, Dr.sc.ing. asociētais profesors (emeritus)

Mareks BOKTA, Mg.sc.ing., vieslektors

Aivars BROKĀNS, Mg.sc.ing., vieslektors

Sanita BROKĀNE, vecākā laborante 

Atis DANDENS, Mg.sc.ing., vieslektors

Jānis FABRICIUSS, Mg.sc.ing., lektors, mācību laboratorijas vadītājs

Arturs GAURILKA, Mg.sc.ing., vieslektors

Edvīns GRANTS, Mg.sc.ing., vieslektors

Jānis KREILIS, Dr.sc.ing., asociētais profesors (emeritus)

Bruno ĶIRULIS, Dr.sc.ing., viesdocents

Gints MAUŠEVICS, Mg.sc.ing., vieslektors, mācību laboratorijas vadītājs

Lilita OZOLA, Dr.sc.ing., profesore, Doktora studiju programmas “Būvzinātne” direktore 

Leonīds PAKRASTIŅŠ, Dr.sc.ing., viesprofesors 

Dana PUZĀNOVA, Mg.sc.ing., vieslektore

Jānis RASA, Mg.sc.ing., vieslektors

Ulvis SKADIŅŠ, Dr.sc.ing., asociētais profesors, katedras vadītājs, Būvkonstrukciju zinātniskās laboratorijas zinātniskais vadītājs

Elīna STRODE, Mg.sc.ing., vieslektore, Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" direktore

Solvita ŠŅORE, B.sc.ing., vieslektore

Rasma ŠTEINERTE, Mg.sc.ing., lietvedības speciāliste

Imants TREZUNS, Mg.sc.ing., vieslektors

Īss ieskats katedras vēsturē

Studiju kursi

Zinātniski pētnieciskais darbs

Publikācijas