Pārlekt uz galveno saturu

Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola

zim

Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir izzinošs izglītojoši izklaidējošs pasākums 12. klašu skolēniem. Piedalīties ir aicināts katrs skolēns, kurš jūt interesi par zemes izmatošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kurš vēlas zināt vairāk. Turklāt Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, skatīt vaigā ļaudis, kas studē zemes ierīcību un mērniecību, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību no pirmajām personām.

Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas un veidot priekšzināšanas studijām LBTU profesionālā bakalaura studiju programmā „Zemes ierīcība un mērniecība”.

Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas organizatori ir Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras pasniedzēji un studenti, tādēļ pasākuma gaisotne ir brīva.

Nodarbības plānots organizēt 12.03., 26.03., 09.04. (sestdienās) no plkst. 10:00 - 14:00 Vides un būvzinātņu fakultātē un Jelgavas pils parkā. Nodarbības būs bez maksas.

Izpildot praktiskos skolas uzdevumus, 3 čaklākie un veiksmīgākie uzdevumu veicēji, iegūs iespēju studēt budžeta vietās profesionālā bakalaura studiju programmā „Zemes ierīcība un mērniecība”.

Katra nodarbība būs veltīta kādai no zemes ierīcības un mērniecības tēmām: zemes izmatošana, teritorijas plānošana, nekustamais īpašums un tā vērtēšana, mērniecības pamati, mērniecības instrumenti, bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietošana mērniecībā, 3D modelēšana un printēšana.

Tev būs iespēja aktīvā un interesantā veidā uzzināt daudz jauna!

Ja Tu jau domā par studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tad šī Tev ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par studijām, nākamajām darba iespējām un iepazīt īpašo Zemes ierīcības un mērniecības specialitātes gaisotni.

Pieteikties Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas nodarbībām var līdz 9.martam aizpildot pieteikumu.

Pieteikums šeit

Nodarbību grafiks šeit

Kontakti:
Jolanta Luksa, Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas vadītāja, e-pasts: jolanta.luksa@lbtu.lv 

Adrese: LBTU Vides un būvzinātņu fakultāte, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra, 908. kab., Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.