Pārlekt uz galveno saturu

Īss ieskats katedras vēsturē

Attēla autors: No LLU arhīva

Par Būvkonstrukciju katedras pirmsākumu uzskatāms 1950.gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kad Būvniecības katedru pārcēla no Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes uz jaundibināto Hidromeliorācijas fakultāti ar mērķi realizēt būvmateriālu un inženierkonstrukciju priekšmetus hidromeliorācijas specialitātei. Katedra ar nosaukumu "Inženierkonstrukciju katedra" izveidota 1978.gadā toreizējā Hidromeliorācijas fakultātē, bet Inženierkonstrukciju katedra pārdēvēta par "Būvkonstrukciju katedru" jaunizveidotajā Lauku inženieru fakultātē 1993.gadā. Katedras statuss pēdējo reizi ir nostiprināts ar LLU Senāta 2016.gada 10.februāra lēmumu Nr.8-213 "Par LLU Lauku inženieru fakultātes nosaukuma maiņu un nolikumu", balstoties uz Lauku inženieru fakultātes domes 2015.gada 16.decembra un 2016.gada 20.janvāra lēmumiem.

Būvkonstrukciju katedras vadītāji:

Guntis Andersons       1978-1984

Leons Pabērzis           1984-1989

Bruno Ķirulis                1989-1991

Leons Pabērzis           1991-1996

Guntis Andersons       1996-2004

Jānis Kreilis                 2004-2014

Ulvis Skadiņš              2014-2015

Lilita Ozola                   no 2016.g.

Pievienots 10/04/2017