Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Pofesionālās augstākās izglītības bakalaura un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās "Būvniecība"

Ievads spesialitātē I; Būvmehānika I; Būvmehānika II; Speckurss materiālu pretestībā I; Speckurss materiālu pretestībā II; Būvju teorijas pamati; Būvju konstruktīvās formas; Automatizētās projektēšanas pamati I; Automatizētās projektēšanas pamati IIBūvkonstrukciju izpēte un pārbaude I; Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II; Metāla konstrukcijas I; Metāla konstrukcijas II; Metāla konstrukcijas III; Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I; Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II; Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III; Koka un plastmasu konstrukcijas I; Koka un plastmasu konstrukcijas II; Koka un plastmasu konstrukcijas III; Iedarbes uz būvkonstrukcijām; Ceļi un tilti I; Ceļi un tilti II; Gruntsmehānika un pamati I; Gruntsmehānika un pamati II; Gruntsmehānika un pamati II (1KP); Būvju telpiskā projektēšana; Inženieraprēķinu automatizēšana; Būvkonstrukciju speckurss .

Diplomprojektu un pētniecisko darbu vadīšana, konsultēšana un recenzēšana.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Vide un ūdenssaimniecība"

Būvju teorijas pamati I; Būvju teorijas pamati II; Ceļi un laukumi ICeļi un laukumi II; Būvju modelēšana; Mazie tilti, caurtekas.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"

Būvmehānika I; Būvmehānika II; Būvmehānika III; Ģeotehnika; Ģeotehnika Būvn.1.līm.; Būvkonstrukcijas I; Būvkonstrukcijas II-1 .

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Būvniecība" (1 gads) un maģistra studiju programma "Būvzinātne" (2 gadi)

Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde; Būvju ekspluatācija un renovācija; Pamatnes un pamati; Racionālas būvkonstrukcijas; Konstrukciju modelēšana un pārbaude; Kompozītas konstrukcijas; Speciālās metāla konstrukcijas; Progresīvu būvizstrādājumu mehānika;Galīgo elementu metode; Materiālu un darinājumu mehānika; Būvju drošums; Koksnes materiāli un konstrukcijas; Telpiskās un kompleksās konstrukcijas; Stiegroti materiāli un konstrukcijas .

Maģistra darbu vadīšana un recenzēšana.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana"

Datormācība I; Datormācība II; Datorgrafika būvju projektēšanā .

Doktora studiju programmā "Būvzinātne"

Pētījumu plānošana un datu analīze;Būvmehānika Būvkonstrukcijas; Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas; Koksnes inženierzinātne .

Promocijas darbu vadīšana.
 

Pievienots 24/05/2017