Pārlekt uz galveno saturu

7. starptautiskais starpdisciplinārais simpozijs „Zemes pārvaldības iespējas un ierobežojumi telpiskās attīstības procesos”

Attēla autors: No VBF arhīva

Francijā, Parīzē no 07.09.17. līdz 10.09.17. notika Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmijas (EALD) organizēts 7. starptautiskais starpdisciplinārais simpozijs „Zemes pārvaldības iespējas un ierobežojumi telpiskās attīstības procesos”. LLU tajā pārstāvēja VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja, profesore Velta Paršova.

Simpozija misija bija nodrošināt tribīni zinātnieku augsta līmeņa pētījumu prezentācijai. Simpozija mērķis bija koncentrēties uz zemes apsaimniekošanas instrumentu stiprajām pusēm un nepilnībām, tos pielietojot dažādos attīstības apstākļos. Šie instrumenti ietver zemes informācijas sistēmas, tiesību sistēmas, administratīvos un finanšu pasākumus, sabiedrības līdzdalību, u.c. Kā pamats starpvalstu diskusijām un salīdzināšanai tika izvirzīti šādi galvenie apstākļi:

  • zemes apsaimniekošana iznīkstošajās pilsētās
  • degradēto zemju pārveidošana (atjaunošana)
  • ilgtspējīgu stratēģiju īstenošana zemes izmantošanas plānošanā
  • apdzīvoto vietu atjaunošanas modeļi.

Simpozija programmā bija iekļauts arī bijušās dzelzceļa stacijas teritorijas apmeklējums. Šī degradētā teritorija atrodas Sēnas upes krastā, un atbilstoši projektam “Paris Rive Gauche” (www.parisrivegauche.com) ir atjaunota modernam lietojumam kā sabiedriskas lietošanas objektu kopums.

Simpozijā piedalījās apmēram 40 dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Šveices, Austrijas, Vācijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Dānijas, Ķīnas, Čehijas, Somijas, Turcijas, Latvijas, Lietuvas un Krievijas.

No LLU puses, kopā ar Lietuvas ASU zinātniekiem, tika nolasīti divi ziņojumi:

  • Ruta Diciunaite-Rauktiene, Jolanta Valciukiene, Velta Parsova, Vida Maliene „The importance of environmental factors for Kaunas city pedestrian zones”
  • Rimvydas Gaudesius, Virginija Gurskiene, Velta Parsova, Vida Maliene „Land use trends and spatial planning in the Baltic states”

Profesore V. Paršova informē, ka simpozija laikā tika gūts ieskats jaunākajās tendencēs tādās jomās kā pilsētu zemes apsaimniekošana, degradēto zemju atjaunošana, ilgtspējīgu stratēģiju īstenošana, zemes izmantošanas plānošana. Tika aprobēts jauns forums Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēku un pētnieku rezultātu prezentēšanai. Tika nodibināti jauni kontakti sadarbības attīstīšanai.

Pievienots 25/09/2017