Pārlekt uz galveno saturu

Zemes ierīcības specialitātei LLU – 75 gadi!

Attēla autors: Unsplach

Šogad aprit 75 gadi, kopš toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā tika izveidota jauna specialitāte, kur mācības uzsāka topošie inženieri-zemes ierīkotāji. Toreiz dibinātā Zemes ierīcības fakultāte nu zināma kā Vides un būvzinātņu fakultāte un zemes ierīcības inženieri zināšanas apgūst Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedrā.

Par tradīciju kļuvis ik pēc pieciem gadiem ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī LLU absolvējušiem zemes ierīkotājiem pulcēties salidojumā. Šogad tas norisināsies 23. septembrī. Bet zemes ierīcības specialitātes 75. gadskārtas svinības Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra aizsāka atzīmēt šī gada martā ar zinātniski praktisko konferenci “Zemes pārvaldība un ģeodēzija”, kurā atskatījās uz zemes ierīcības specialitātes attīstību, pieprasījumu un aktualitātēm darba tirgū.

Katedras vadītāja, Dr.oec., profesore, vadošā pētniece Vivita Puķīte stāsta, ka lielākais gandarījums ir par to, ka 100% absolventu pēc studijām nonāk darba tirgū. To zināmā mērā nosaka augstais pieprasījums pēc šo specialitāti apguvušajiem, kā arī sekmīgi izveidojusies sadarbība ar nozares organizācijām, kā arī uzņēmējiem. Arī pats specialitātes profils un saturs pilnveidojas, attīstoties arvien vairāk tehnoloģijām.
Vivita Puķīte uzteic, ka pēdējās piecgades nozīmīgie sasniegumi ir saistīti ar studiju vides un infrastruktūras uzlabojumiem – izveidots Ģeogrāfisko informācijas sistēmu kompetenču centrs un vēl šajā gadā atklāta Ģeodēzisko instrumentu kalibrēšanas laboratorija, kas kalpo gan mūsdienīgam studiju procesam, gan mācībspēkiem zinātniskajam darbam un kompetenču paaugstināšanai.

Īpaši darbiem bagāts atzīmējams pagājušais studiju gads, kad Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras mācībspēki aktīvi iesaistījās Profesionālā bakalaura studiju programmas “Zemes ierīcība un mērniecība” akreditācijas procesā un divus jaunu, mūsdienām ļoti aktuālus studiju programmu gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī – “Ģeoinformātika un tālizpēte”, licencēšanas procesā. 

Šis ir pirmais uzņemšanas gads šajās programmās un esmu gandarīta, ka, ņemot vērā reflektantu interesi, šajā rudenī varēsim uzsākt to īstenošanu.
 

Pievienots 15/08/2022